Friday, 8 April 2011

“မိဘေမတၱာ ႏွင့္ ခ်စ္သူေမတၱာ”

ခ်စ္သူေမတၱာ ပန္းပမာ ပင္မွာမျမဲ ေၾကြက်ျမဲ…။

မိဘေမတၱာ လစႏၵာနွင့္ ပမာနွုိင္းဆို မႏွုိင္းလိုဘူး.. ထိုလ တိမ္လႊာဖံုးတတ္လို ့။

မိဘေမတၱာ ပန္းေရႊၾကာနွင့္ ပမာနွုိင္းဆို မႏွုိင္းလိုဘူး.. ထိုပန္း ေနမွာ ႏြမ္းတတ္လို ့။

မိဘေမတၱာ စမ္းေရျပာနွင့္ ပမာနွုိင္းဆို မႏွုိင္းလိုဘူး.. ထိုစမ္း ေႏြမွာ ခမ္းတတ္လို ့။

မိဘေမတၱာ ႏွုိင္းရာမေတြ ့ ကာရန္ေမ့သည္ အေမ့ေမတၱာ ျမသီတာ….။

(ကဗ်ာပညာရွင္တစ္ဦး)

No comments: