Monday, 18 April 2011

သက္ေတာ္ရွည္ေရႊဟသာၤဆရာေတာ္ၾကီးအားဖူးေျမာ္ျခင္း

သက္ေတာ္(၁၀၁)နွစ္တြင္ ခႏၶာ၀န္ခ်သြားေတာ္မူေသာ သူတစ္ပါးစိတ္အၾကံသိေတာ္မူသည့္
ရဟႏၱာအရိယာျမတ္ၾကီးဟု ေက်ာ္ၾကားေတာ္မူေသာ
သက္ေတာ္ရွည္ ေရႊဟသာၤဆရာေတာ္ၾကီးအား ၁၉၉၃-ခုနွစ္တြင္ ရိုက္ကူးဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳျခင္း...

No comments: