Friday, 8 April 2011

အာရွတုိက္၌ ဗုဒၶသာသနာ ျပန္႔ပြားပံု

အာရွတုိက္၌ ဗုဒၶသာသနာ ျပန္႔ပြားပံု

ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အိႏၵိယျပည္၌ တစ္စ တစ္စ ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္ျပီးေနာက္ အာရွတုိက္ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ ျပန္႔သြား၏ ၊ ထုိသုိ႔ ျပန္႔ပြားျခင္းမွာ ပဓာနအားျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ ေဒသခံ ဗုဒၶသာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္တုိ႔၏ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္၏ ။ ပင္လယ္ရပ္ျခား တုိင္းတပါး၌
ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေခတ္ကာလ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ္လည္း ေသြးထက္သံယုိျဖစ္မႈ လုံး၀မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ဗုဒၶသာသနာ သမုိင္း၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာျဖစ္၏ ၊
ဤအခ်က္ ေရွးဗုဒၶ၀ါဒ သမုိင္းကုိ အျခားကမၻာ ဘာသာ၀ါဒ သမုိင္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာပါက ပုိမုိထင္ရွားေပမည္။

ဗုဒၶ၀ါဒီတုိ႔သည္ ဓားလက္နက္ျဖင့္ သာသနာျပဳျခင္း ၊ဘာသာမတူေသာသူတုိ႔အား ဖိႏွိပ္ျခင္း ဘာသုေရး စစ္ပဲြမ်ား ဆင္ႏႊဲျခင္းစေသာ ကမၻာ့သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္၌ ဘာသာတရားကုိ ခုတုံးလုပ္၍ လူတုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခဲ့ၾကေပသည္။
သီရိလကၤာ

သီဟုိကၽြန္းသုိ႔ ဗုဒၶသာသာနာ ေရာက္လာပုံသည္ သီဟုိဠ္သားတုိ႔၏ ဒီပ၀င္ မဟာ၀င္က်မ္းမ်ား၌ အက်ယ္လာ၏၊ ဤက်မ္းမ်ားကုိ ဗုဒၶ၀ါဒသမုိင္း ေလ့လာေသာ ပညာရွင္တုိ႔ မွီးျငမ္းျပဳၾကရ၏၊ ယခုေခတ္ သုေတသီဆရာတုိ႔ သံသယ၀င္ေသာ သီဟုိဠ္သာသနာ့ အေမြခံ ပစၥည္းမွာ စြယ္ေတာ္ျဖစ္၏၊ စြယ္ေတာ္သည္ ေလးရာစုအတြင္းက အိႏၵိယျပည္မွ ေရာက္လာ၍ ေပၚတူဂီတုိ႔ႏွင့္ ေက်းကုလားမ်ား၏ ရန္ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္ ျဖစ္ေသာအခါ အျမိဳ႔ျမိဳ႔သုိ႔ ယူေဆာင္၍ ၀ွက္ထားၾက၏၊ ၁၅၆၀ ခုျပည္႔ႏွစ္၌ ေပၚတူဂီတုိ႔က စြယ္ေတာ္ကုိ ရရွိ၍ ဂုိအာျမိဳ႔၌ ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ၾက၏၊ သုိ႔ရာတြင္ စြယ္ေတာ္မွာ ကႏၷီျမိဳ႔သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ၍ ေပၚတူဂီတုိ႔ ဖ်က္ဆီးပစ္ေသာ စြယ္ေတာ္သည္ အတုျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾက၏ ၊
မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ယခုကႏၷီျမိဳ႔ ရွိစြယ္ေတာ္မွာ ႏွစ္လက္မခန္႔ ရွည္၍ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ သြားျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ရန္ ခဲယဥ္း၏၊

စြယ္ေတာ္ထက္ မ်ားစြာအဖုိးတန္ေသာ သီဟုိဠ္သာသနာ့ အေမြသည္ကား ဗုဒၶစာေပျဖစ္၏၊ ပါဠိ ပိဋကတ္ကုိ ေရွးဦးလက္မြန္ ေပထက္အကၡရာတင္၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ၾကေသာ ေရွးသီဟုိဠ္ရဟန္းတုိ႔၏ ေက်းဇူးကား ယေန႔ ေထရ၀ါဒီအေပၚ၌ ၾကီးမားလွေပ၏၊ ပိဋကတ္ကုိ သီဟုိဠ္သားတုိ႔က မိမိတုိ႔အလုိက် ျပင္ဆင္ခဲ့သည္ဆုိေသာ စြပ္စဲြခ်က္မွာ အေျခအျမစ္မရွိေခ်။

သီဟုိဠ္၌ ယိုးဒယား အမရပူရႏွင့္ ရာမညဟူ၍ ဂုိဏ္းသုံးဂုိဏ္းကဲြလ်က္ရွိ၏၊ ယုိးဒယားဂုိဏ္းသည္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ အတင္ဂုိဏ္းျဖစ္၍ ဇာတ္ၾကီးျမင့္သူမ်ားကုိသာ ရဟန္းျပဳေပး၏၊ အမရပူရဂုိဏ္းမွာ အျခားဇာတ္ရွိသူမ်ားကုိ လက္ခံေသာ အရုံဂုိဏ္းျဖစ္၍ သာသနာေရး ကိစၥမ်ားကုိ တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္၏၊ ရာမညဂုိဏ္းသည္ကား အင္အားေသးငယ္ေသာ္လည္း  ၀ိနည္းသိကၡပုဒ္မ်ား ထိန္းသိမ္းရာ၌ တင္းက်ပ္၍ သံဃာက ပစၥည္း ဥစၥာပုိင္ဆုိင္ျခင္းကုိ တားျမစ္၏၊

[ လက္ရွိကာလ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ သီဟုိဠ္သံဃာ သုံးေသာင္းေက်ာ္ရွိျပီး ယုိးဒယား သို႔မဟုတ္ ယေန႔ေခတ္အေခၚ သ်ာမ သွ်မ္းဂုိဏ္းမွာ ဇာတ္အျမင့္ အနိမ့္ခဲြျခားခ်က္ မရွိဘဲ ရဟန္းျပဳေပးသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရ၏၊ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အင္အား အေကာင္းဆုံး ဂုိဏ္းအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိေနေသး၏ ၊ အမ်ားစု သီဟုိဠ္သံဃာမ်ားမွာ အက်င့္ပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းသြားျပီး ဗုဒၶစာေပမ်ား ေလ့လာၾကရာ၌ တကၠသိုလ္ ပညာသင္စနစ္ျဖင့္ ေလ့လာၾကျပီး သုတၱန္မ်ားကုိ ဦးစားေပးေလ့လာၾက၏. ၀ိနည္းကုိ ေလ့လာမႈ က်င့္ၾကံမႈ အားနည္းလာသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏ အဘိဓမၼာကုိ စိတ္၀င္စားမႈ မရွိၾကေခ်. ။။ (အရွင္တိကၡဥာဏ အာေဘာ္]
ျမန္မာနုိင္ငံ

ခရစ္ႏွစ္ မတုိင္မွီကပင္ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းႏွင့္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းမွ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားလာေၾကာင္း သမုိင္းအေထာက္ အထားမ်ားရွိ၏၊ ထုိပင္လယ္ရပ္ျခားမွ ေရာက္ရွိလာေသာ ဗုဒၶ၀ါဒမွာ ေထရ၀ါဒ ျဖစ္၍ ေထရ၀ါဒ အေျခမစုိက္မွီက ျမန္မာျပည္ အထက္ပုိင္း၌ မဟာယာန၀ါဒ ေပၚထြန္းေနသည္ဟု သမုိင္းဆရာတုိ႔ ယူဆၾက၏ ၊အေနာ္ရထာ မင္းလက္ထက္ မတုိင္မွီ ပုဂံျပည္၌ ၾကီးစုိးေနေသာ အရည္းၾကီးတုိ႔၏` အယူ၀ါဒသည္ တႏၱရႏွင့္ ေရာေထြးေနေသာ မဟာယာန၀ါဒ ျဖစ္ဟန္ရွိ၏ ၊

ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ေထရ၀ါဒကုိ ေလ့လာေသာ အိႏၵိယ ပညာရွင္တစ္ဦး၏ အဆုိအားျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္၌ ေထရ၀ါဒ အလ်င္ရွိခဲ့ေသာ မဟာယာနတႏၱရ၏ အသြင္လကၡဏာမ်ားသည္ အခ်ိဳ႔ေသာ ပုဂံဘုရားမ်ား၌ ထင္ရွားရွိ၏ ၊ အပယ္ရတနာ ဂူေျပာက္ၾကီး ပုထုိးသားမ်ား ဘုရားသုံးဆူစေသာ ဂူပုထုိးမ်ား၌ အ၀ေလာကိတ မဇၨဴသီရိ တာရာ ( တိဗက္နတ္သမီးဘုရားအမည္ ) စေသာ ဘုရားထီး ဘုရားမမ်ား ေပြ႔ဖက္ေနေသာ ရုပ္ပုံမ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္ဟု ဆုိ၏။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဘာသာအယူ၀ါဒႏွင့္ ဓေလ့စရုိက္ကုိ ေလ့လာေသာ အေနာက္တုိင္းသားတုိ႔က ျမန္မာဗုဒၶဘာသာသည္ ျမန္မာတုိ႔၏ နတ္ကုိးကြယ္မႈကုိ ဖုံးကြယ္ရန္ အသုံးျပဳေသာ ဘာသာတရား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾက၏၊ ျမန္မာ ဗုဒၶ၀ါဒီ အမ်ားစု၏ ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒအေၾကာင္း အသိပညာကုိ ေစ့ငုေသခ်ာစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ပါက အေတာ္အတန္အားနည္းခၽြတ္ယြင္းေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရေပမည္၊ ယေန႔ ျမန္မာေထရ၀ါဒီတုိ႔ သည္ မဟာယာန၀ါဒီတုိ႔ နည္းတူ ဗုဒၶတရားေတာ္ထက္ ဗုဒၶအေၾကာင္းအရာမ်ား၌ ပုိမုိစိတ္၀င္စားၾကျခင္းကုိ ယုံမွားစရာမရွိေခ်၊

ပုံစံအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းအရင္းခံ၍ ေရးသားထားေသာ သမႏၱစကၡဳဒီပနီက်မ္း၌ လာသည့္ ပုစၦာေပါင္း တစ္ရာအနက္ တစ္၀က္ေက်ာ္မွာ ဗုဒၶအေၾကာင္းအရာ ပုစၦာမ်ားျဖစ္၏။
မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚ၌ ဗုဒၶဘာသာ အထြန္းကားဆုံးနုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာဗုဒၶ၀ါဒီတုိ႔ ယုံၾကည္ၾက၏၊ စင္စစ္ ေက်ာင္းကန္ဘုရား ေစတီပုထုိး ေပါမ်ားျခင္း ပိဋကတ္စာေပကုိ အာဂုံေဆာင္သူမ်ား ရွိျခင္းသည္ သာသနာထြန္းကားေသာ အစစ္အမွန္ လကၡဏာမ်ားဟု ဆုိနုိင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ဗုဒၶဩ၀ါဒကုိ အၿမဲလုိက္နာ က်င့္သုံးေသာ ပုဂၢိဳလ္ေပါမ်ားမွသာ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားသည္ဟု ဆုိနိင္ေၾကာင္း မွတ္သားထားသင့္ေပသည္။ ။
ထုိင္းနုိင္ငံ

အထူးထင္ရွားေသာ သာသနာျပဳ ( ထုိင္း ) ဘုရင္မွာ ေမာင္းကြတ္ (၁၈၅၁-၆၈) မင္းျဖစ္၏ ၊ ထုိမင္းသည္ နန္းတက္ေသာအခါ ၂၆ ၀ါ ရ ရဟန္းလူထြက္ျဖစ္၍ နိဳင္ငံေရး သာသနာေရး ကိစၥမ်ား၌ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ မင္းအျဖစ္ထင္ရွား၏၊ ပိဋကတ္စာေပကုိ ေလ့လာ ဆန္းစစ္၍ ဇာတကမ်ားသည္ ဘုရားေဟာ မျဖစ္နိဳင္ဟု ဆုိ၏။

နိုင္ငံျခား ဘာသာ၀ါဒမ်ားကုိ ေလ့လာ၍ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ တရားေဆြးေႏြး ေလ့ရွိ၏ ၊ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ကုိ တိတိက်က် လုိက္နာေသာ သံဃာအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္း၍ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ကုိ မေလးစားေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိ အာဏာစက္ျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္၏၊ ဗုဒၶစာေပ ပညာရွင္တုိ႔အား ပါဠိကုိ မသုံးဘဲ ထုိင္းစာျဖင့္ ရုိးရုိးရွင္းရွင္း ေရးေစ၏၊

သူ၏သားေတာ္ စူဠလြန္ကြန္ (၁၈၆၈-၁၉၁၁) သည္လည္း သာသနာကို အားေပးခ်ီးျမွင့္ေသာ မင္းျဖစ္၏၊ ကေမၻာဒီးယား အကၡရာျဖင့္ရွိေသာ ပိဋကတ္ကုိ ထုိင္းအကၡရာျဖင့္ ပုံႏွိပ္၍ အေနာက္နုိင္ငံ စာၾကည့္တုိက္မ်ားသုိ႔ လွဴဒါန္း၏၊

ထုိင္းသံဃာသည္ ေရွးေဟာင္းသံဃာႏွင့္ ဓမၼယုတၱိ သံဃာဟူ၍ ဂုိဏ္းႏွစ္ဂုိဏ္းရွိ၏၊ ေမာင္းကြတ္ဘုရင္ တည္ေထာင္၍ ဘုရင္အဆက္ဆက္ ကိုးကြယ္ေသာ ဓမၼယုတၱိဂုိဏ္းသည္ ၀ိနည္းတရားကုိ ရိုေသေလးစား ရာ၌ထင္ရွား၏၊ ဘုရင္ခန္႔ထားေသာ သာသနာပုိင္ႏွင့္ သံဃာဦးစီးအဖဲြ႔သည္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္တုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ သာသနာေရး ကိစၥမ်ားကုိ စီမံၾကီးၾကပ္ရ၏ ။
ကေမၻာဒီးယား

ဗုဒၶသာသနာသည္ ငါးရာစုအတြင္းက အိႏၵိယတုိင္းသား တုိ႔ႏွင့္အတူ ေရာက္လာ၍ ၆ ရာစုမွ ၁၃ ရာစုအထိ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္အတူ ထြန္းကားခဲ့၏၊
မူလက မဟာယာနျဖစ္၍ ဟိႏၵဴမင္းမ်ား ဘုန္းအာဏာ ယုတ္ေလ်ာ့လာေသာအခါ ထုိင္းနိုင္ငံမွ ေထရ၀ါဒ ၀င္ေရာက္လာ၏၊ ယခုအခါ မဟာယာန အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ေရွးေစတီပုထုိးႏွင့္ ေက်ာက္စာမ်ား၌သာ ေတြ႔ရ၍ ဟိႏၵဴဘာသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားမွာ ဘုရင္၏ မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ား၌သာ အနည္းငယ္က်န္ရွိေတာ့၏၊

ကေမၻာဒီးယား သံဃာမွာ မဟာနိကာယႏွင့္ ဓမၼယုတၱိနိကာယ ဟူ၍ ဂုိဏ္းႏွစ္ဂုိဏ္းရွိ၏၊ ဓမၼယုတၱိဂုိဏ္းသည္ ထုိင္းနုိင္ငံမွ ကူးေျပာင္းလာေသာ ေရွးဘုရင္ဂုိဏ္းျဖစ္၏၊
ဂုိဏ္းႏွစ္ဂုိဏ္းမွ သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ ညွိႏိႈင္းတုိင္ပင္ျပီး သာသနာေရး ဥေပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္၍ ဘုရင္က လက္မွတ္ေရးထုိးကာ အာဏာစက္ျဖင့္ ျပ႒ာန္း၏၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားနိဳင္ငံသည္ အျခားေထရ၀ါဒ နိဳင္ငံမ်ားထက္ သာသနာပုိမုိ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၍ ၾကီးပြားတုိးတက္သည္ဟု ဆုိရေပမည္၊

ထုိသာသနာေရး ဥပေဒမ်ားအရ ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံ၌ ရွင္ရဟန္းျပဳရန္ မလြယ္ကူေခ်၊ ရဟန္းျပဳလုိေသာသူသည္ ၀ိနည္းပိဋကတ္၌ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ရြာလူၾကီးမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႔နယ္အရာရွိမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို သံဃာအား တင္ျပရ၏၊ ရဟန္းျပဳျပီးေသာ အခါ သာသနာေရး၀န္ၾကီး႒ာန၌ မွတ္ပုံတင္ၾက၍ မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားကုိ အၿမဲေဆာင္ထားရ၏၊ ရဟန္းျပဳျပီးေသာအခါ သက္ဆုိင္ရာ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားက ဘ၀ရပ္တည္မႈ စာေပသင္ၾကားမႈႏွင့္ တရားအားထုတ္မႈအတြက္ လွဴဒါန္းေထာက္ပ့ံၾကရ၏၊

စင္စစ္ ကေမၻာဒီးယား ဥပေဒမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရဟန္းသံဃာ၏ အရည္အခ်င္းကုိ ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္၍ ရဟန္းဦးေရ တုိးပြားမႈကုိ အားေပးရန္ မဟုတ္ေခ်၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကုိပင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳတ္ခ်ယ္ထား၏၊ တေက်ာင္းႏွင့္ တေက်ာင္း တစ္မုိင္ခဲြေက်ာ္ေက်ာ္ ကြာေ၀းမွ ေဆာက္ခြင့္ျပဳ၍ သူၾကီးတပုိင္လွ်င္ ေက်ာင္းတေက်ာင္းသာရွိ၏ ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ အစိုးရ သာသနာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရရွိဖုိ႔လုိ၏ ။
ေလာနုိင္ငံ

လာအုိ ေခၚ ေလာနုိင္ငံကုိ စီအီး ၇ ရာစု ၈ ရာစုခန္႔က ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ စတင္ေရာက္ရွိပါတယ္. ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ့ လာအုိ ဗုဒၶဘာသာကုိ နုိင္ငံရဲ့ လူဦးေရ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈံးက ကုိးကြယ္ၾကျပီး က်န္လူအနည္းစုကေတာ့ ေတာေတာင္ေတြ နတ္ေတြ ၀ိဥာဥ္စတာေတြကုိ ကုိးကြယ္ၾကပါတယ္.. Animism လုိ႔ေခၚဆုိပါတယ္။ ( From Wikipedia )
တရုတ္နိဳင္ငံ
 သကၠရာဇ္ ( ၆၅ ) ခုႏွစ္၌ တရုတ္ဧကရာဇ္ဘုရင္ မင္းတိ က ပင့္ဖိတ္ေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယျပည္မွ ရဟန္းတပါးႏွင့္ အာရွတုိက္အလယ္ပုိင္းမွ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ မဟာယာန ပိဋကတ္စာေပႏွင့္အတူ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾက၏ ၊
မင္းတိလက္ထက္ မတုိင္မီက တရုတ္ျပည္၌ ေပၚထြန္းေနေသာ တာအုိ၀ါဒမွာ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ အခ်ိဳ ႔ေနရာမ်ား၌ အံ့ဖြယ္လိလိ တူညီေနေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ တာအုိစာေပ စတင္ေပၚထြက္ေသာ ဘီစီေလးရာစု ေခတ္က တရုတ္ျပည္၌ ရွိေနႏွင့္ျပီေလာဟု စဥ္းစားဖြယ္ရွိ၏၊

သုိ႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ယူဆရန္ သမုိင္းအေထာက္အထား မရွိေခ်၊ တရုတ္ျပည္၌ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္ေသာ ရွိႏွင့္ျပီးဘာသာမွာ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္၀ါဒျဖစ္၏ ၊ ေလာကီၾကီးပြားမႈကုိ ေရွးရႈေဟာေျပာေသာ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ဆရာတုိ႔သည္ ဗုဒၶသံဃာကုိ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္၍ တစ္ခါတစ္ရံ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ဘုရင္မ်ား၏ အမိန္႔အရ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းခံရ၏ ၊
အိႏၵိယ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားကုိ တရုတ္ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိျပီးေနာက္၌မူ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ လူထု၀ါဒျဖစ္လာ၍ အခ်ိဳ႔ဘုရင္မ်ားက အားေပးခ်ီးျမွင့္ၾက၏၊

၀ူတီ (၅၀၂-၄၉ )သည္ သုံးၾကိမ္တုိင္ ရဟန္းျပဳ၍ အသားစားျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သုတၱန္တရားမ်ား ေဟာေျပာ၍ ဗုဒၶက်မ္းတစ္ေစာင္ ေရးသား၏၊
ကူဗလာခန္ အမွဴးရွိေသာ မြန္ဂုိဘုရင္မ်ားသည္ ဗုဒၶသာသနာကုိ ျပဳစုၾက၏၊ ပီကင္းေက်ာင္းမ်ား၌ ဗုဒၶစာေပ ေလ့လာမႈကုိ အားေပး၍  က်မ္းစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္း၏၊
တရုတ္ပိဋကတ္သည္ စာအုပ္ေရ ၁၆၆၂ အုပ္ပါ၀င္၍ သုတ္ ၀ိနည္း အဘိဓမၼာ နွင့္ အေထြေထြဟူ၍ အပုိင္းၾကီးေလးပုိင္းခဲြထား၏ ၊

ပထမပုိင္းမွာ ဘာသာျပန္မ်ားျဖစ္၍ စတုတၳပုိင္းမွာ တရုတ္ပိဋကတ္ဆရာတုိ႔ ေရးသားေသာ အ႒ကထာႏွင့္ ဋီကာမ်ားျဖစ္၏၊ သုတၱန္ပုိင္း၌ မဟာယာနသုတ္ ၅၄၁၊ ေထရ၀ါဒသုတ္ ၂၄၀ ႏွင့္ မဟာယာန ေထရ၀ါဒေရာျပြမ္းေနေသာ သုတ္ ၃၀၀ ပါ၀င္၏၊ စတုတၳ က႑၌ ပါ၀င္ေသာ တရုတ္ဗုဒၶက်မ္းမ်ားမွာ ဗုဒၶသာသနာသမုိင္း ေရွးမေထရ္ၾကီးမ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိ၊ အိႏိၵယျပည္ေရာက္ ရဟန္းမ်ား၏ မွတ္တမ္း သကၠတေ၀ါဟာရ အဘိဓာန္ ဗုဒၶ၀ါဒအေပၚ တာအုိႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္တုိ႔၏ စြပ္စဲြခ်က္ႏွင့္ ၎တုိ႔အား ေခ်ပခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းစာအုပ္မ်ားျဖစ္၍ အုပ္ေရ ႏွစ္ရာခန္႔ရွိ၏၊

တရုတ္ ၀ိနည္းက်မ္းမ်ားမွာ ေရွးအိႏၵိယ ဗုဒၶ၀ါဒဂုိဏ္းငါးခုမွ ဘာသာျပန္ ၀ိနည္းက်မ္း ငါးက်မ္းျဖစ္၍ ပါဠိ၀ိနည္းက်မ္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံကဲြလဲြျခင္းမရွိေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ တရုတ္သံဃာက်င့္စဥ္၌ အေရးပါေသာက်မ္းမွာ ထုိေရွးအိႏိၵိယက်မ္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ ေရွးအစဥ္အလာ မွီျငမ္းျပဳေသာ တရုတ္၀ိနည္းက်မ္းႏွစ္က်မး္ျဖစ္၏၊
ပထမက်မ္းမွာ ၄၀၆ ခုႏွစ္က သကၠတက်မ္းတစ္ခုမွ ထုတ္နုတ္ျပန္ဆုိထားသည္ ဆုိေသာ္လည္း ဗုဒၶ၀ါဒီတုိ႔အား ဖိႏွိပ္ေသာနုိင္ငံ ဥပေဒမ်ားကုိ ရႈတ္ခ်ထားျခင္း ဦးေခါင္းမီးရိႈ ႔၍ ဘုရားပူေဇာ္မႈကုိ ခ်ီးက်ဴးျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ေထာက္ခ်င့္၍ တရုတ္ျပည္၌ ေရးသားေသာ က်မ္းျဖစ္ဟန္ရွိ၏ ၊

ထုိက်မ္း၌ ရဟန္းတုိ႔ မက်ဴးလြန္အပ္ေသာ ပါရာဇိက အျပစ္ဆယ္ခု၊ အျပစ္ငယ္ ၄၈ ခုႏွင့္ က်င့္သုံးရမည့္ သိကၡာပုဒ္မ်ားကုိ ျပဆုိထား၏၊ ၀ိနည္းငါးက်မ္းႏွင့္ မတူေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ပရဟိတလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သံဃာအား ညႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္၏၊ ရဟန္းသည္ လူမမာဒုကၡိတမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမည္၊ တိရစၦာန္ သတၱ၀ါမ်ားကုိ ေကၽြးေမြးရမည္၊ ထုိ၀တၱရားမ်ား ပ်က္ကြက္ေသာ ရဟန္းအား အျပစ္ရွိသည္၊ ( ၀ါ ) အာပတ္သင့္သည္ ဆုိ၏၊

တရုတ္ရဟန္းေက်ာင္းသည္ ေဘးပတ္လည္၌ အိပ္ခန္း ဧည့္ခန္း စာၾကည့္ခန္း စသည္ရွိ၍ အလယ္ဗဟုိ၌ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ရွိေသာ စတုဂံသ႑ာန္ ေက်ာင္းတုိင္ျဖစ္၏၊ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ထဲ၌ ဗုဒၶဆင္းတု အျပင္ အရိေမေတၱယ်ႏွင့္ အျခားဘုရား အေလာင္းရုပ္တုမ်ား သာ၀ကရဟႏၱာ ရုပ္တုမ်ားရွိ၏၊ ေက်ာင္းတုိက္အရြယ္ပမာဏကုိ လုိက္၍ သံဃာအပါး သုံးဆယ္မွ သုံရာအထိ သီတင္းသုံးၾက၏၊ တရုတ္ရဟန္းမ်ားသည္ တစ္ေနရာ၌ အတည္တက်မေနဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ လွည့္လည္သြားလာေနတတ္ၾက၏၊

အသက္ ၁၇ ႏွစ္၌ အဆင့္သုံးဆင့္ျဖင့္ ရဟန္းျပဳၾက၏၊ ေရွးဦးပထမ ရွင္သာမေဏ ျပဳ၍ ေနာက္တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ရဟန္းအျဖစ္သုိ႔ကူးေျပာင္းျပီး ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ား ေစာင့္ထိန္းၾက၏ ၊ ေနာက္ဆုံးအဆင့္၌ ဦးေခါင္းကုိ သုံးေနရာမွ ၁၈ ေနရာထိ မီးရိႈ ႔၍ ေဗာဓိသတၱ ပဋိညာဥ္ကုိ ခံယူၾက၏၊ ဤဓေလ့သည္ အိႏၵိယျပည္မွ ကူးစက္လာဟန္ရွိ၍၎အတုိင္း လုိက္နာျပဳက်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္သာ ဘုရားေလာင္းအစစ္ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾက၏၊ တရုတ္ရဟန္းတုိ႔သည္ ဆြမး္မခံၾကေခ်၊ အစာအာဟာရမွာ သက္သတ္လြတ္ျဖစ္၍ တစ္ေန႔လွ်င္ သုံးထပ္စားၾက၏၊ သံဃာ၏ စား၀တ္ေနမႈအတြက္ လယ္ေျမမ်ားမွ ၀င္ေငြရ၍ လယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ရာ၌ လူပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႔က ကူညီၾက၏။ ရဟန္းတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္သုံးၾကိမ္ ဘုရား၀တ္ျပဳ၍ ဥပုသ္ေန႔မ်ား၌ ပါတိေမာက္ရြတ္ဆုိေနၾက၏၊ ဗုဒၶ ေဗာဓိသတၱႏွင့္ ရဟႏၱာတုိ႔၏ ေမြးေန႔မ်ားကုိ က်င္းပၾက၏. အမ်ိဳးသား ရုိးရာနတ္ပူေဇာ္ပဲြ ရာသီပဲြႏွင့္ မဂၤလာပဲြမ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾက၏၊

ဗုဒၶ၀ါဒသည္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ေရွးပေ၀သဏီမွစ၍ ပ်ံ့ႏွ႔ံ ျပီးလွ်င္ လူထုဘာသာ၀ါဒ ျဖစ္လာေသာ္လည္း လူတုိ႔၏ ႏွလုံးသားထဲသုိ႔ နက္ရႈိင္းစြာ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်၊ အေၾကာင္းမူ ဗုဒၶ၀ါဒ ေရာက္လာေသာအခါ တရုတ္တုိ႔မွာ လိမၼာယဥ္ေက်းမႈ ရွိျပီးျဖစ္၍ တာအုိႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒမ်ားကုိ လက္ခံျပီးျဖစ္ၾက၏၊ ထုိ႔အျပင္ တရုတ္တုိ႔သည္ လူမ်ိဳးဗီဇအားျဖင့္ ေလာကီၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးကုိသာ အာရုံစူးစုိက္ေသာေၾကာင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒက သူတုိ႔စိတ္ကုိ ဗုဒၶ၀ါဒထက္ ပုိမုိဆဲြေဆာင္နုိင္စြမ္းရွိေပမည္၊ တရုတ္နုိင္ငံ၌ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား ရွိေသးေသာ္လည္း ဗုဒၶ၀ါဒမွာ အစဥ္အလာ ယုံၾကည္စဲြလမ္းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအၾကား၌ အားနည္းလ်က္ရွိ၏၊ ဗုဒၶဘုရား ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြားၾကသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားတ၇ား ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ရန္မဟုတ္ဘဲ ေလာကီစီးပြားေရးအတြက္ ေဗဒင္ယၾတာေမးရန္ သြားေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္၏ ။

ကုိရီးယားနုိင္ငံ

ကုိရီးယားနုိင္ငံသည္ ေလးရာစုႏွင့္ ငါးရာစုအတြင္းက တရုတ္ျပည္မွ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အတတ္ပညာမ်ားကုိ ရရွိ၏ ၊ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ရွစ္ရာစုအစ၌ ေရာက္လာေသာ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒႏွင့္ အျပိဳင္ျဖစ္လာ၏၊ ၁၃ ရာစု၌ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒ အေရးသာ၍ ဗုဒၶသာသနာကုိ အားေပးေသာဘုရင္မ်ား ထီးနန္းစြန္႔လႊတ္ၾကရျပီး ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားရွိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအားလုံး ပိတ္ထားရ၏၊ သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာကုိ အားေပးေသာဘုရင္မ်ား ထီးနန္းစြန္႔လႊတ္ၾကရျပီး ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားရွိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအားလုံး ပိတ္ထားရ၏၊ သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္လည္ရွင္သန္လာ၍ ၁၆ ရာစုအတြင္းက ဂ်ပန္စစ္တပ္ကုိ ခုခံတြန္းလွန္ရာ၌ ရဟန္းသံဃာမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္ဆုိ၏၊ စစ္ျပီးေခတ္၌မူ ေျမာက္ကုိရီးယားမွာ ကြန္ျမဴနစ္နုိင္ငံျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္လည္ထြန္းကားရန္ အလားအလာ မရွိေခ်၊ ေတာင္ကုိရီးယားမွာ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ အျပိဳင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ စည္ပင္ျပန္႔ပြားမႈမွာ အရွိန္ေႏွးေကြးေနေၾကာင္း သိရ၏၊


ဂ်ပန္နုိင္ငံ


ဗုဒၶသာသနာသည္၅၅၂ ခုႏွစ္၌ ကုိရီးယားမွ ဂ်ပန္ကၽြန္းသုိ႔ ေရာက္လာ၍ မင္းသားၾကီးရွိတုိကုတုိင္းရွိ၏ လက္ထက္၌ထြန္းကားလာ၏၊ မင္းသားၾကီးသည္ တရုတ္နုိင္ငံသုိ႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေစလႊတ္၍ ေဟာ္ယူဂ်ီအရပ္၌ ေစတီပုထုိးႏွင့္ ၀ိဟာရေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္၏ ၊ သာသနာကုိ အားေပး၍ မဟာယာနသုတ္ သုံးခုကုိ ဖြင့္ဆုိေရးသား၏၊ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၌ မဟာယာနဂုိဏ္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိ၍ ထင္ရွားေသာဂုိဏ္းမ်ားမွာ တင္ေဒ ရွင္ဂုန္ နီခ်ီရင္ ဂ်ိဳဒုိရွင္ရႈ ႏွင့္ ဇင္ဂုိဏ္းမ်ားျဖစ္၏။
တင္ေဒဂုိဏ္းသည္ လူတုိင္း၏ စိတ္သႏၱာန္၌ ေဗာဓိဥာဏ္မ်ိဳးေစ့ ကိန္း၀ပ္ေနသည္။ (၀ါ ) လူတုိင္း ဘုရားျဖစ္နုိ္င္သည္ဟု ေဟာ၏၊ ရွင္ဂုန္ဂုိဏ္း၏ ခံယူခ်က္မွာ အိႏိၵယသားတုိ႔၏ ပရမတၱ၀ါဒႏွင့္ မ်ားစြာမျခားနားေခ်၊ အိႏၵိယေယာဂႏွင့္ တႏၱရက်င့္ထုံးမ်ားကုိ လက္ခံ၍ ဂါထာမႏၱရား အင္းအုိင္လက္ဖဲြ႔မ်ားကုိလည္း အားေပးေသာေၾကာင့္ ထင္ရွား၏၊

နီခ်ီရင္ဂုိဏ္းသည္ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ နုိင္ငံအစုိးရ ေပါင္းစည္းေရးကုိ ေရွးရႈေသာဂုိဏ္းသည္ အမိတာဘ ဗုဒၶအား ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္မႈကုိသာ ၎၏တစ္ခုတည္းေသာ က်င့္စဥ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၏၊ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျပိဳင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဘာသာမွာ ေရွးပေ၀သဏီကစ၍ ရွိခဲ့ေသာ ရွင္တုိဘာသာ ျဖစ္၏၊ ဗုဒၶ၀ါဒီတုိ႔သည္ မူလအစ၌ ရွင္တုိ၀ါဒီတုိ႔ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွင္တုိနတ္မ်ားကုိ ဘုရားေလာင္း ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္း ျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အေႏွာင့္အယွက္မွ ကင္းလြတ္ခဲ့၏၊ ရွင္တုိဘာသာသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ မျဖစ္မီ ဂ်ပန္နုိ္င္ငံ၌ စစ္၀ါဒထြန္းကားစဥ္က နုိ္င္ငံအစုိးရ၏ အားေပးမႈကုိ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဗုဒၶဘာသာေလာက္ အရွိန္အ၀ါ မၾကီးမားေတာ့ေခ်။

ယေန႔မဟာယာန ဗုဒၶနုိ္င္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္သည္ သာသနာေရးကိစၥမ်ားကုိ ေရွ႔တန္းမွ တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ေနေသာနုိင္ငံျဖစ္၏၊ လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားေပး၍ ၁၉၃၉ ႏွစ္က ဗုဒၶဘာသာ လူမႈ၀န္ထမ္းအဖဲြ႔ေပါင္း ခုနစ္ရာခန္႔ရွိ၏၊ တကၠသုိလ္မ်ား၌ ဗုဒၶသုေတသန႒ာနမ်ားရွိ၍ တရုတ္ တိဗက္ႏွင့္ ေထရ၀ါဒ ပိဋကတ္မ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာၾက၏၊ ပါဠိပိဋကတ္ကုိ ဂ်ပန္ဘာသာသုိ႔ ျပန္ုဆုိခဲ့ၾကရာ အတဲြေပါင္း ၆၅ တဲြျဖင့္ ျပန္ဆုိျပီးစီးေပျပီ၊
တိဗက္
 အျခားဗုဒၶဘာသာ နုိင္ငံမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ပင္ တိဗက္နုိင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာသည္ လူမ်ားစု၏ အဆင့္နိမ့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လူနည္းစု အဆင့္ျမင့္ ဗုဒၶဘာသာဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏၊ လူထုဗုဒၶဘာသာသည္ ဟိႏၵဴတႏၱရ၀ါဒႏွင့္ ေရာေထြးေန၍ တႏၱရ၀ါဒကုိ လက္ယာလမ္း၊ လက္၀ဲလမ္းဟူ၍ ခဲြျခားသတ္မွတ္ထား၏၊ လက္ယာလမ္းတႏၱရသည္ ျမန္မာနုိ္င္ငံရွိ ေလာကီပညာ အထက္လမ္းႏွင့္တူ၍ လက္၀ဲလမ္းတႏၱရ၀ါဒမွာ ေလာကီပညာ ေအာက္လမ္းႏွင့္တူ၏။

ေရွးအခါက ဘဂၤလားႏွင့္ အာသံျပည္နယ္မ်ား၌ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ တႏၱရ၀ါဒသည္ ခုနစ္ရာစု အလယ္ေလာက္က တိဗက္ျပည္သုိ႔ ေရာက္လာ၏၊ တႏၱရမွာ ဟိႏၵဴတႏၱရႏွင့္ ဗုဒၶတႏၱရဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္၊ ဗုဒၶတႏၱရမွာ ဟိႏၵဴတႏၱရ၏ အညစ္အေၾကးမ်ားမွ ကင္းစင္သည္ဟု တိဗက္ ဗုဒၶစာေပ ပညာရွင္တစ္ဦးက ယူဆ၏၊ ၁၁ ရာစုေခတ္က အတိသအမည္ရွိ တႏၱရဂုိဏ္းသား ရဟန္းတပါးသည္ က်မ္းစာမ်ားျပန္ဆုိျခင္း ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္ျခင္းစသည္ျဖင့္ တိဗက္ဗုဒၶဘာသာကုိ ျပဳျပင္ခဲ့၏၊ အတိသ၏ သာသနာျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရႊန္ကပေခၚ တိဗက္ရဟန္းေတာ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္၏။ တိဗက္သာသနာ၌ ထင္ရွားေသာ ရႊန္ကပသည္ ရဟန္းတုိ႔အား ေထရ၀ါဒ ၀ိနည္းက်င့္သုံးေစျခင္းျဖင့္ တိဗက္ဗုဒၶဘာသာကုိ တႏၱရ အညစ္အေၾကးမ်ား ကင္းေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္၏၊

တိဗက္သံဃာသည္ အနီဂုိဏ္း အ၀ါဂုိဏ္း အနက္ဂုိဏ္းႏ်င့္ ကာဂ်ဴပဂုိဏ္းဟူ၍ ေလးဂုိဏ္းရွိ၏၊ ရႊန္ပက ျပဳျပင္ခဲ့ေသာ အ၀ါဂုိဏ္းသည္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္၍ ထုိဂုိဏ္း ၌ ဒလုိင္းလားမား၊ႏွင့္ တာရွိလာမစေသာ သာသနာပုိင္ၾကီးမ်ား ပါ၀င္ၾက၏၊ တိဗက္ လာမား ဘုန္းၾကီးမ်ား၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ လူတုိ႔အား ဘီလူးသရဲစေသာ မိစၦာ မေကာင္းဆုိး၀ါးမ်ား၏ ရန္မွကာကြယ္ရန္ ပရိတ္ဂါထာ မႏၱာန္မ်ား ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖစ္၍

‘ ဥဳမ္ မဏိပါဒံ ဟုမံ’ ကဲ့သုိ႔ေသာ မႏၱာန္မ်ားႏွင့္ စီရင္ထားေသာ အင္းအုိင္ ခလွဲ႔လက္ဖဲြ႔မ်ားကုိ လူတုိ႔ ယုံၾကည္ကုိးစားၾက၏၊ ထုိုသုိ႔ တိဗက္လူထု၏ ဘာသာတရားသည္ တႏၱရ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ ေရာျပြမ္းေနေသာ္လည္း တိဗက္ဗုဒၶ၀ါဒီအားလုံးကုိ အထင္အျမင္ မေသးသင့္ေခ်၊ အခ်ိဳ႔ တိဗက္ေယာဂီတုိ႔သည္ သရဲတေစၦ အစဲြခၽြတ္ရန္ ေယာဂီမ်ားကုိ ညအခါ ေတာထဲ၌ တစ္ေယာက္တည္းတရားထုိင္ခုိင္း၏၊

တိဗက္ျပည္၌ တန္ခုိးအဘိညာဥ္ရေသာ ရေသ့ရဟန္းမ်ားရွိသည္ဟု အခ်ိဳ႔အေနာက္တုိင္းသားမ်ား ယုံၾကည္ၾက၏၊ ေရွးအခါက အေနာက္တုိင္း၌ ထင္ရွားခဲ့ေသာ သီအုိဆုိဖီအသင္းမ်ားသည္ တိဗက္ျပည္ ရဟႏၱာမ်ားထံမွ သူတုိ႔ရရွိသည္ဆုိေသာ တရားမ်ားကုိ ေဟာေျပာၾက၏၊ တေစၦ သရဲ နတ္ျဗဟၼာစသည္တုိ႔ကုိ လူတုိ႔၏ စိ္တ္ကူးဖန္တီးမႈအျဖစ္ ျပဆုိထားေသာ ေရွးေဟာင္းတိဗက္ က်မ္းမ်ားမွာ အေနာက္တုိင္း အသိပညာရွင္မ်ား အထူးေလ့လာေသာ စာအုပ္ျဖစ္၏ ။

No comments: